Naiste tugikeskuste kontaktid 2017

Alates 1. jaanuarist 2017 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust järgmised riigihankes kõige odavama pakkumuse teinud teenusepakkujad

 

Harjumaa

Jätkab tegevust MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697  tallinn@naisteabi.ee, ööpäevaringne tel 53969834 ja lisandus MTÜ Eluliin , varjupaik@eluliin.ee

 

 Ida-Virumaa

Jätkab tegevust Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaa

MTÜ Eluliin  5515491 varjupaik@eluliin.ee

 

Jõgevamaa

Jätkab tegevust Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaa koos Hiiumaaga

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin

526 4697, 5515491 tallinn@naisteabi.eevarjupaik@eluliin.ee

 

Lääne-Virumaa

OÜ Keerub 5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu

 

Pärnumaa

Jätkab tegevust Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaa

Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaa

MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Saaremaa

Jätkab tegevust Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaa

Jätkab tegevust Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 5594 9496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaa

Jätkab tegevust Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaa

Tähtvere Avatud Naistekeskus  5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com

 

Võrumaa

Tähtvere Avatud Naistekeskus 5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com

 

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED, kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi.

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Naiste Tugikeskus Hiiumaal (Läänemaa NTK filiaal)

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

Voog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG